Kambariai

Už viešbučio paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais, kreditine kortele ar išankstiniu bankiniu pavedimu.

Kambariuose yra mini šaldytuvai, privatūs vonios kambariai, televizija ir nemokamas WiFi ryšys.

Kūdikio lovytė

Šeimyniniuose kambariuose yra galimybė pastatyti kūdikio lovytę. Apie poreikį reikėtų informuoti personalą prieš atvykstant.

Viešbutis draugiškas gyvūnams, bet visas sąlygas privaloma aptarti prieš atvykstant.

Automobilių stovėjimo aikštelė vidiniame kieme.

Atvykimo ir išvykimo laikas

Viešbučio svečiai atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 14:00 val.

Viešbučio svečiai išvykimo dieną išsiregistruoti turi iki 12:00 val.

Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12:00 val., jis privalo apie tai informuoti Viešbučio personalą ir aptarti laiko pratęsimo galimybes.

Maitinimas

Pusryčiai galimi nuo 7:00 iki 10:00 val. Apie Jums tinkamą ir tikslų pusryčių laiką prašome informuoti viešbučio darbuotoją.

Dienos pietūs darbo dienomis nuo 11:30 iki 14:00 val.

Kavinės darbo laikas: I-IV 9:00 – 21:00; V 9:00 – 22:00; VI 11:00 – 22:00; VII 11:00 – 15:00.

Kitos teikiamos paslaugos

PavadinimasKaina
Skalbimo ir lyginimo paslaugaKainynas registratūroje
Papildomas patalynės keitimas10 € / val
12 vietų posėdžių salė20 € / val

BENDROSIOS TAISYKLĖS IR KLIENTO ELGESIO NORMOS

 1. Visi viešbučio svečiai turi deramai elgtis viešbučio kambariuose, kavinėje bei bendrojo naudojimo patalpose/zonose, pagarbiai elgtis su kitais svečiais. Draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, šiukšlinti, daužyti, laužyti, kitais būdais gadinti viešbučio inventorių, įrangą, patalpas ar trukdyti kitiems viešbučio svečiams.
 2. Kambaryje gali gyventi tik tiek asmenų, kiek nurodyta registracijos metu svečio kortelėje. Nuo 22 val. kambaryje gali būti tik jame užsiregistravę gyventojai.
 3. Į kambario kainą užsakomas maistas neįtrauktas. Pusryčius galite užsisakyti atvykę arba išankstinio užsakymo metu.
 4. Išvykdami išjunkite elektros įrenginius, pasitikrinkite, ar nepalikote savo asmeninių daiktų ir kambario raktą kartu su įėjimo žetonu/kortele palikite Viešbučio personalui.
 5. Radus paliktus daiktus ir esant galimybei, administracija iškart grąžina juos savininkams. Savininkui išvykus ar jo neradus, daiktai saugomi tris mėnesius.
 6. Viešbutyje ramybės valandos nuo 19:00 val. iki 6:00 val. Garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems viešbučio gyventojams draudžiama. Jeigu svečias(-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Apsigyvenę kambaryje, patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami praneškite administracijai. Svečiai materialiai atsako už visą dėl jų kaltės ar neatsargumo sugadintą ar sunaikintą viešbutyje ir jo teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaitoma iš karto, prieš išvykstant iš viešbučio.
 8. Už asmeninius daiktus, paliktus viešbučio kambariuose, administracija neatsako.
 9. Privaloma tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 10. Viešbučio kambariuose ir bendro naudojimo patalpose rūkyti draudžiama. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose (lauke prie įėjimų). Už rūkymą ne tam skirtose vietose taikoma 50 € bauda.
 11. Draudžiama vartoti, laikyti ir platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, naudoti pirotechnines priemones ir sprogmenis.
 12. Draudžiama deginti žvakes ir naudoti atvirą ugnį kambariuose. Tai gali sukelti priešgaisrinės signalizacijos suveikimą, spec. tarnybų iškvietimą.
 13. Privaloma laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų. Visi svečiai turi susipažinti su evakuacijos keliu gaisro atveju, kuris nurodytas kiekviename kambaryje ir koridoriuje. Atkreipti dėmesį į tai, kur yra gesintuvai.
 14. Gyvūnai vedžiojami tik su pavadėliais ir antsnukiais, privaloma surinkti ekskrementus. Gyvūno šeimininkas yra atsakingas už viešbutyje gyvenantį gyvūną ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno padarytą žalą.
 15. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys. Jei nuostoliai viešbutyje atsirado dėl nepilnamečių asmenų veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
 16. Viešbučio automobilių aikštelė yra nesaugoma ir už paliktus automobilius ir juose esančius daiktus Viešbutis neatsako.
 17. Atsitikus nelaimei, nedelsdami informuokite viešbučio darbuotoją asmeniškai, arba paskambinkite tel. +370 625 34324. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra registratūroje.

_____________________________________

Viešbučio administracija turi teisę pareikalauti asmenų, kurie nesilaiko ar šiurkščiai pažeidžia Viešbučio „Naujoji Akmenė” vidaus tvarkos taisykles, palikti patalpas anksčiau nustatyto termino ir pareikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.